برای مدیریت زمان نیازمند چه هستیم؟

مدتی است به طور پیوسته و مداوم درباره مدیریت زمان مطالعه می کنم، یکی از دوستان از معلمِ خوبم محمدرضا شعبانعلی یک عکس نوشته برایم فرستاده است که اینجا می آورم.

اتفاقا پس از مدتی نوشتن و خواندن پیرامون زمان، دقیقا به چنین مفهومی رسیده بودم و با دیدن این عکس نوشته برای ساعتها درگیر آن شدم و گویی چلچراغی در دل و ذهنم روشن شد.

 

.

تکنیک های زمان را به خاطر بیاورید و جمله بالا را،

مدل ذهنی مدیریت زمان چیست و چه باید کرد؟

.

.

مطلب مرتبط:   فایل آموزشی مدل ذهنی  را می توانید مطالعه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.