جستجوی شریک و کار تیمی

همچنان شیفته شراکت و کار تیمی هستم

نمی خواهم بگویم اگر بند بند شوم، باز هم شریک می خواهم.
اما با تمام شکست هایی که در شراکت داشته ام، با همه باختن ها برای شریک و کار تیمی، اما همچنان شیفته شراکت و کار تیمی هستم.
تمام همتِ من داشتن شرکا و شریک ِ همسـو، برای رسیدن به آرزوها و اهداف است.
هرچند تنهایی، ساکن نمی شوم و می روم، حتی اگر کُند یا به اشتباه.

 

جستجوی شریک و کار تیمی

.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.