عکاسی من (۱)

.

عنوان خاصی برایش ندارم. اما خیلی دوست دارم بدانم دقیقا به چه چیزی فکر میکند.

شاید هم فکر نمی کند، این کارگر شهرداری، برای رفع خستگی، فقط نگاه می کند!

001

با کلیک روی تصویر، آن را در اندازه بزرگتری ببینید.

.

این نوشته در دسته «عکاسی من» قرار دارد و طبق این قوانین منتشر میکنم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.