مرامنامه عکس ها

.

عکاسی من

.photography

یکی از علاقمندی های من عکاسی  است و آن را دوست دارم. اما هرگز دوربین حرفه ای برای ثبت لحظه های ناب نداشته ام و هیچ کلاس و دوره ای را هم برای عکاسی نگذرانده ام. ولی فکر میکنم، لحظه هایی از زندگی هست که زیباییشان را می فهمم یا لااقل از نگاه من زیباست.

قبل از اینستاگرام، به طور جدی به گرفتن عکس نمی پرداختم، اما این شبکه اجتماعی وادارم کرد لحظه هایی را که می بینم و می فهمم، ثبت کنم. پرداختن به موضوع «محتوا و محتوای دیجیتال» باعث شد از رسانه ی اختصاصی خودم برای فضای مجازی استفاده کنم و شاید اینجا را بتوانم «اینستاگرام من» یا «شبکه اجتماعی از عکاسی خودم» بنامم و لذتِ دیدن و عکس گرفتن لجظه هایی را ثبت کنم.

.

blue_dot_small باور دارم، عکاسی به عنوان یک هنر، به من کمک میکند دنیای اطرافم را بهتر ببینم و درکِ عمیق تری از آن داشته باشم. عکاسی، زیبایی شناسی است.

.

blue_dot_small در این بخش عکس هایی درج خواهند شد که توسط خود من گرفته شده اند. با دوریبن، گوشی تلفن همراه و یا هر وسیله ممکن دیگر!

.

blue_dot_smallعکسِ گرفته شده تمامِ هدف من است، تلاش میکنم در این بخش، عکس ها، به تنهایی برای یک پست و نوشته بودن کافی باشند. اگر قرار بود، عکس بخشی از نوشته ها باشند، حداقل در این بخش دسته بندی نشوند.