مرامنامه «پاراگراف های من-نقل قول»

.

قوانین و مرامنامه دسته : «پاراگراف های من» و همچنین  «نقل قول»

.

Paragraph

.

روزگاری نوجوانی و ابتدای جوانی علاقه شدید به جملات کوتاه و ناب از بزرگان داشتم، چندین دفتر هم نوشتم و پر کردم، بعدها فکر میکردم که خودش شده یک کشکول! و حتی قابلیت چاپ شدن دارد!  گذشت و دیگر پیگیرش نبودم. بعدها فهمـیدم که مدلِ جملات انگیزشی و کوتاه، اثراتِ آموزشی موثـری ندارد. هرچند من به نوبه خودم در نوجوانی آنها را بسیار دوست داشتم و برایشان وقت زیادی می گذاشتم.

این روزها، به جای جملات کوتاه انگیزیشی، قصـد دارم بخشی را داشته باشم برای «پاراگراف های من» و همچنین  «نقل قول» ها. بریده کوتاهی از کتابی و نوشته ای و حتی صحبتی. اینجا دو گونه محتوا خواهم داشت:

.

blue_dot_smallنوشته ها و دیدگاه های کوتاه خودم از همه آنچه می بینم و می دانم و درک می کنم. در «پاراگراف های من» من درج خواهد شد

.

blue_dot_smallنوشته ها و دیدگاه ها و جملات و حرف های بزرگانی که می شناسم، به یکباره آشنا می شوم، در صحبتی و گفتگویی با یک دوست متوجه می شوم و… در بخش «نقل قول» ها منتشر خواهد شد

.

اساس این نوشته ها، تکیه بر موضوع و نگاه خاصی ندارد، شاید بخشی برای آموختن هم نباشد! و تلنگری یا دمی ِ برای استراحت کردن. جرقه ای که در ذهنم می خورد و یا سخنی ناب که جانم را سیراب می کند. در زندگی خود، به وفور با این لحظه ها مواجه شده ام و تلاش دارم ثبت و ضبطش کنم.

.

با داشتن این بخش در سایت، می خواهم از کنار مفاهیم و فرهنگ ها و آموخته های خـرد و کوچک، به سادگی رد نـشوم. کمی تامل کنم، بیاندیشم، با کسی درباره اش به گفتگو بنشینم و جرعه ای از «ماهیت ها» بنوشم.

جرقه های بزرگ زندگی و آموخته های کاملا موثـر، در کلاس های طولانی و گران قیمت نیست، با افـراد سرشناس و پرمشغله نیست، در لای کتاب های قطور و بزرگ به سادگی کشف نمی شود، شاید در یک نگاه، یک جمله و یک پاراگراف یا حتی یک گفتگو یا لحظه ای با خود خلوت کردن و فکر کردن باشد. و من همـواره تشنه شنیدن و دیدن و آموختن آنها بوده ام و هستم.

.

سجاد سلیمانی