با محدود کردن خودم در شبکه های اجتماعی، قصد دارم در این گالری، عکسها و تصاویر دلخواهم را منتشر کنم. هنر عکاسی نمیدانم اما لذت عکس گرفتن چیزی نیست که بتوان از آن گذشت، به همین دلیل عکس های متنوعی که می گیرم را اینجا منتشر میکنم. گالری از عکس های مختلف و عکس های شخصی خودم و موضوعات دیگر را در این بخش منتشر خواهم کرد.