سایت های دیگر (همیشه نه، اما گاهی مرورشان میکنم)

در بخش ِ وبلاگ دوستان، وبلاگ ِ دوستان (یا کسانی که من دوست دارم دوستشان داشته باشم) را منتشر کرده ام و اینجا هم وبسایت هایی را معرفی میکنم که گاه به گاه آنها را مرور میکنم و از آنها می آموزم یا استفاده میکنم.

این لیست به مرور تکمیل خواهد شد

.

websites


.

  1. متمم (محل توسعه مهارتهای فردی من)
  2. دکتر محمود سریع القلم    (معلم توسعه)
  3. دکتر محسن رنانی    (اقتصاد و توسعه)
  4. دکتر آرش نراقی   (اخلاق-حکمت)
  5. TED  (فیلم هایی از سخنرانی بزرگان و ایده پردازی ها و دست آوردها)
  6. وب یاد   (آموزش ویدیویی)
  7. سبکتــر   (زندگی و سفر سبکتر، سه دختر اهل سفر)    saboktar.com
  8. استاد مصطفی ملکیان (وبلاگی حامی و دوستدار ایشان)
  9. تیزفکـری (تازه آشنا شده ام و پیرامون تفکر انتقادی مطالب خوبی منتشر میکند)