بایگانی برچسب: استادی که در زندگی تحول و تغییر ایجاد کرد

#یادهست معلم توسعه، دکتر محمود سریع القلم

پیش نوشت: همانطوری که قبلا گفته بودم #یادهست جنبشی برای قدر دانی از بزرگانی هست که در زندگی ما تاثیر داشته اند و البته هم اکنون در بین ما زندگی می کنند. وب سایت رسمی #یادهست هم برای توسعه این فرهنگ ایجاد شده است که امیدوارم در آینده آرام آرام این ایده معلم خوبم محمدرضا شعبانعلی فراگیر شود. همانطوری که …

ادامه نوشته »