بایگانی برچسب: بدون مخاطب خاص

ایجاد دسته بندی «هذیان گویی خواب آلود» + اولین هذیان گویی

دسته بندی «هذیان گویی خواب آلود» دسته بندی جدیدی در سایت هست برای نوشتن حرفهایی که هیچ مخاطبی ندارد، حرفهایی که سر وته ندارد، حرفهایی که چارچوبی را رعایت نمی کنند و حرفهایی که هیچ مسئولیتی نمی آفرینند… اما حرفهایی که باید گفته شوند و نوشته شوند . . اولین هذیان گویی خواب آلوده: پای درگل، سر در سودا غرق …

ادامه نوشته »