بایگانی برچسب: بومی سازی

عکاسی من (۸) – بومی سازی

این عکس رو امروز وقتی از کنار یک موتورسیکلت پارک و قفل شده در پیاده رو  رد می شدم، گرفتم. فکر میکنم یک دقیقه ای به آن نگاه می کـردم و یک Self talk فوری و سریع در ذهنم راه افتاد و از ابعاد مختلف آن را می کاویدم و به آنچه در پس ِ ذهنم داشتم، ربط میدادم. برای دیدن …

ادامه نوشته »