بایگانی برچسب: تعاریف و کلیات

«ارائه» یا «Presentation» چیست؟

تعاریف و نگاهی جدید به مبحث ارائه یا  Presentation به تعریف زیر دقت کنید: در نگاه من، همه انسان ها در همه موقعیت ها، زمانها و ارتباطات خود در حال «ارائه» هستند. ارائه، همانند انتخاب، تعریفی از عموم لحظات و بخش های زندگی ماست. سخن گفتن، مذاکره، انتظار، قهــر و آشتی، دوستی و دوری، دانشگاه و استادی و دانش آموزی، …

ادامه نوشته »