بایگانی برچسب: تعریف جدیدی از گفتگو

لحظه نگار: جای خالی گفتگو

این مطلب چون عکسی است که من گرفته ام در دسته بندی لحظه نگار قـرار می گیرد و از سویی چون محتوای حرفم و منظوری که می خواهم بنویسم در خصوص گفتگو است، در این دسته بندی هم قرار میگیرد و البته اگر نگاه کل نگری داشته باشیم می توانیم به یکی از چالش های اصلی توسعه در کشورمان هم پیوندش …

ادامه نوشته »