بایگانی برچسب: جنگ عراق

صدای کودکان یا صدای ناقوس مرگ؟

هنوز و هر روز ناقوس مرگ در گوشه و کنار دنیا به گوش می رسد و خیــرخواهانی مدعـی، برای سکوتِ آن هیجان زده و شتاب زده در حال پیشروی اند. ساخت ناقوس مرگ، نصب ناقوس مرگ، به صدا در آوردنش و معامله برای سکوتش و پنهان کردن این «ناقوس شوم انسانی» در انبارهای پنهان انسانها و باورهایش تا استفاده مناسب …

ادامه نوشته »