بایگانی برچسب: دوره آموزش روانشناسی

آموزشی کوتاه هم می تواند تکیه گاهی عظیم باشد

دیشب یکی از سخت ترین حالت های روحی خودم رو می گذراندم. یک درگیری عجیب و طوفان شخصیتی. یادم می آید سالهای قبل که در چنین وضعی قرار می گرفتم، طوفان ِ سهمگین ِ خود ساخته مرا در خود غرق می کرد و حالم چند روزی خراب می شد و در پی ِ آن تصمیمات نامتعارف یا غیرمنطقی بعدی؛ اما دیشب اتفاق خوبی …

ادامه نوشته »