بایگانی برچسب: دکتر علی سرزعیم

نقد اصلاحات پس از بیست سال توسط دکتر سرزعیم

دکتر علی سرزعیم را اولین بار در وبیاد با عنوان تحلیل اقتصادی برای همه دیدم و شناختم، هنوز این وبیاد را خـریداری نکرده ام و ندیده ام، اما پس از آن دو کتاب ایشان اقتصاد برای همه (تشریح مفاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده) و همچنین کتاب بینش اقتصادی برای همه  را تهیه کرده ام و نگاهی کلی انداخته ام و به نظرم …

ادامه نوشته »